Com a terapeuta integratiu faig servir les eines que proporciona la Teràpia Corporal Integrativa, i en particular, la Teràpia Reichiana i l’Anàlisi Bioenergètica, un mètode de psicoteràpia creat per Alexander Lowen, deixeble de Wilhelm Reich, durant els anys 50 del segle XX, que combina els aspectes psicoemocionals i corporals de l’ésser humà. Parteix de la premisa que el cos i la ment són funcionalment idèntics. 

L’Anàlisi Bioenergètica proporciona un mapa del caràcter i de les defenses que ens dóna la possibilitat de treballar de forma específica en cada cas, i potenciar el procés terapèutic. A través dels exercicis de Bioenergètica podem desfer els bloquejos que ens allunyen de la vida i de nosaltres mateixos. La bioenergètica ens ajuda a connectar amb les nostres emocions, amb el nostre cos, amb el fluir del nostre organisme. Són en definitiva exercicis que ens permeten aprofundir a la presa de consciència, i per tant a passar a l’acció per portar una vida més plena. El seu el propòsit final és la reconnexió amb un mateix i amb la vida.