Les experiències emocionals i el desenvolupament maduratiu en els primers anys de vida són el que més determinaran com serà l’adult del futur. La teràpia per a infants cerca acompanyar-los en les diferents problemàtiques que els nens i nenes poden desenvolupar durant aquest primera etapa de la vida.

L’adolescència és un moment de redefinició de la identitat, un moment complex de deixar enrera la infància per a caminar cap a l’adultesa, i que sovint l’adolescent viu amb inseguretat o angoixa.

Tant en la teràpia infantil com en el cas dels adolescente, la primera trobada es realitza amb els pares per tal de tenir un contacte entre adults sobre la situació que necessita d’intervenció.