L’adolescència és un moment de redefinició de la identitat, un moment complex de deixar enrera la infància per a caminar cap a l’adultesa, i que sovint és viscuda amb inseguretat, angoixa o dificultat, fent convenient un acompanyament emocional.

En cas que l’adolescent sigui menor d’edat, la primera trobada es realitza amb els pares per tal de tenir un contacte entre adults sobre la situació que necessita d’intervenció.