Psicòleg a Barcelona per adults, infants, joves i famílies

Sóc David Heras Sopena, Psicòleg General Sanitari (Col. Núm. 25.146) i Psicoterapeuta a la ciutat de Barcelona i ofereixo ajuda psicològica en processos psicoterapèutics individuals i de parella, així com per a adolescència i famílies. Totes les modalitats de psicoteràpia es poden realitzar tant presencialment com en format online. Tots els formats de psicoteràpia inclouen la possibilitat de realitzar-la en llengua anglesa, a més de català i castellà.

En la meva tasca com a psicòleg, faig un acompanyament respectuós, proper i rigorós per potenciar el teu benestar i millorar les teves relacions.