Psicoteràpia familiar a Barcelona

En ocasions, les dinàmiques familiars comporten l’aparició de símptomes en els nens i de patiment tant en ells com en els pares. La psicoteràpia familiar tracta el vincle entre pares i fills per a potenciar dinàmiques sanes. També dóna eines per evitar els problemes de conducta o emocionals dels nens. És una forma d’acompanyament terapèutic que reverteix en un major benestar per a tots els seus membres.

La psicoteràpia familiar és recomanable:

  • En els contextos de dinàmiques familiars negatives o tòxiques.
  • En el cas que algun fill experimenti símptomes disruptius o algun tipus de trastorn.
  • En el cas que els pares necessitin assessorament sobre com relacionar-se amb els seus fills per crear un vincle sa.

En aquest sentit, la psicoteràpia familiar resol dinàmiques familiars viciades, ofereix eines per a crear dinàmiques més sanes, potencia la salut emocional i el desenvolupament dels nens, a més de ser factor preventiu per evitar desenvolupament de trastorns psicopatològics en els nens. També permet disminuir la presència de símptomes en els nens.

En el marc de les intervencions amb famílies, treballem per crear una base segura en els nens, i per reduir la presència d’elements insegurs al vincle afectiu amb els pares.

Això no només pot ajudar a una millora de les dinàmiques familiars, sinó que a més constitueix un factor de protecció per als nens, potenciant la seva salut emocional i evitant el desenvolupament de trastorns psicopatològics en el futur.

El meu abordatge en les sessions de teràpia familiar és relacional i està basat en la Teoria del Vincle Afectiu. Les sessions de psicoteràpia familiar tenen una durada de 55 minuts i el seu cost és de 90 €. Es poden desenvolupar en format presencial i online.