La infantesa és l’etapa vital en que es construeix el futur adult. És per això una etapa particularment delicada, ja que marcarà tot el nostre desenvolupament com a persones així com els diferents àmbits de la nostra vida adulta. 

La teràpia infantil (per a infants fins a 12 anys) es desenvolupa a través del joc, el dibuix, i la paraula. Abordo les diferents dificultats emocionals que pot viure l’infant, entre les quals per exemple:

  • Problemes d’autoestima.
  • Trastorns de la conducta. 
  • Pors infantils. 
  • Dificultats relacionals (amb companys de classe o també germans). 
  • Dificultats emocionals que incideixen en els aprenentatges i el rendiment escolar.
  • Acompanyament emocional en processos de dol, com és el cas de la separació dels pares. 
  • Trastorn Obsessiu Compulsiu.
  • Trauma Complex.
  • Trastorns de l’Espectre Autista.
  • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

La teràpia infantil inclou dos tipus de sessions, les que tenen lloc amb els pares, i les que es realitzen amb els infants. La primera sessió té lloc amb els pares només. D’altra banda, tal com plantejo la teràpia infantil, és necessari realitzar sessions de seguiment amb els pares de forma periòdica. El cost de cada sessió és de 60 €. La teràpia es pot realitzar en català, castellà i anglès. Les sessions es poden realitzar en format presencial o online. 

Sol·licita una primera visita