L’adolescència és l’etapa vital de definició de la identitat, un moment complex de deixar enrera la infància per a caminar cap a l’adultesa, i que sovint és viscuda amb inseguretat, angoixa o dificultat, fent convenient una intervenció terapèutica. 

En la teràpia amb adolescents acompanyo en els problemes o dificultats pròpies d’aquest moment de trànsit cap a la vida adulta, com ara:

 • Baixa autoestima.
 • Dificultats relacionals.
 • Confusió respecte la pròpia identitat. 
 • Dificultats de relació amb els pares. 
 • Dificultats relacionals amb companys o germans.
 • Dificultats emocionals que incideixen els aprenentatges i el rendiment escolar.
 • Trastorns de la conducta.
 • Pors i fòbies.
 • Qüestions relacionades amb el gènere.
 • Trastorn Obsessiu Compulsiu.
 • Trauma Complex.
 • Trastorns de l’Espectre Autista.
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

La teràpia amb adolescents inclou dos tipus de sessions, les que tenen lloc amb els pares, i les que es realitzen amb els adolescents. La primera sessió té lloc amb els pares només. D’altra banda, tal com plantejo la teràpia per a adolescents, és necessari realitzar sessions de seguiment amb els pares de forma periòdica. El cost de cada sessió és de 60 €. La teràpia es pot realitzar en català, castellà i anglès. Les sessions es poden realitzar en format presencial o online. 

Sol·licita una primera visita