Sóc psicòleg general sanitari i psicoterapeuta. Com a psicòleg, el grau de psicologia em va oferir una aproximació cognitiva conductual, que vaig complementar amb d’altres estudis i orientacions psicoterapèutiques. Així, m’he format en psicoteràpia gestalt i corporal integrativa, així com en el programa SAT de psicoteràpia integrativa. A la vegada, vaig realitzar les pràctiques clíniques en un centre d’orientació psicoanalítica, i durant el Màster en Psicologia Sanitària, vaig aprofundir en la Teoria del Vincle Afectiu, de John Bowlby. En el procés terapèutic faig servir, doncs, les eines que m’han aportat aquests estudis, així com l’experiència personal que he viscut al llarg d’aquests anys tant de formació com d’acompanyament.

Pel que fa a la meva experiència professional, he col·laborat al programa SAT de psicoteràpia integrativa i a l’Espai Gestalt, on vaig poder adquirir una primera experiència en l’acompanyament psicoterapèutic des de l’enfocament gestàltic i humanista, que més endavant he aplicat al meu propi projecte.  

D’altra banda, la meva experiència en intervenció psicoterapèutica en  infància i adolescència comença durant els anys en que vaig prestar serveis com a psicòleg al “Centre de Cornellà”, d’orientació psicoanalítica. A “El Centre de Cornellà” vaig tractar, sobre tot, infants i adolescents. 

Durant el Màster en Psicologia General Sanitària vaig aprofundir, tant a nivell teòric com pràctic, en la Teoria del Vincle Afectiu (Attachment Theory) de John Bowlby, les seves aplicacions en psicoteràpia, i en concret en el tractament del trauma, així com la seva relació amb la psicopatologia.

Formació:

  • Psicòleg col·legiat 25.146. 
  • Màster en Psicologia General Sanitària per la (UdG) Universitat de Girona. 
  • Psicoterapeuta Acreditat per la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).
  • Període de formació, práctiques clíniques i col·laboració com a Psicòleg a “El Centre de Cornellà”, d’orientació psicoanalítica.
  • Terapeuta Gestalt (formació reconeguda per l’AETG – Asociación Española de Terapia Gestalt, de la qual sóc membre titular).
  • Terapeuta Corporal Integratiu (formació reconeguda per FEDINE – Federación Politécnica Española de Diplomados).
  • Format en Psicoteràpia Transpersonal i Integrativa al Programa SAT.
  • Meditació Zen a l’AZI (escola Zen Soto).