Infantesa

La infantesa és l’etapa vital en que es construeix el futur adult. És per això una etapa particularment delicada, ja que marcarà tot el nostre desenvolupament com a persones així com els diferents àmbits de la nostra vida adulta. 

La teràpia infantil (per a infants fins a 12 anys) es desenvolupa a través del joc, el dibuix, i la paraula. Abordo les diferents dificultats emocionals que pot viure l’infant, entre les quals per exemple:

 • Problemes d’autoestima.
 • Trastorns de la conducta. 
 • Pors infantils. 
 • Dificultats relacionals (amb companys de classe o també germans). 
 • Dificultats emocionals que incideixen en els aprenentatges i el rendiment escolar.
 • Acompanyament emocional en processos de dol, com és el cas de la separació dels pares. 
 • Trastorn Obsessiu Compulsiu.
 • Trauma Complex.
 • Trastorns de l’Espectre Autista.
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

La teràpia infantil inclou dos tipus de sessions, les que tenen lloc amb els pares, i les que es realitzen amb els infants. La primera sessió té lloc amb els pares només. D’altra banda, tal com plantejo la teràpia infantil, és necessari realitzar sessions de seguiment amb els pares de forma periòdica. El cost de cada sessió és de 60 €.

Adolescència

L’adolescència és un moment de definició de la identitat, un moment complex de deixar enrera la infància per a caminar cap a l’adultesa, i que sovint és viscuda amb inseguretat, angoixa o dificultat, fent convenient una intervenció terapèutica. 

En la teràpia amb adolescents accompanyo en els problemes o dificultats pròpies d’aquest moment de trànsit cap a la vida adulta, com ara:

 • Baixa autoestima.
 • Dificultats relacionals.
 • Confusió respecte la pròpia identitat. 
 • Dificultats de relació amb els pares. 
 • Dificultats relacionals amb companys o germans.
 • Dificultats emocionals que incideixen els aprenentatges i el rendiment escolar.
 • Trastorns de la conducta.
 • Pors i fòbies.
 • Qüestions relacionades amb el gènere.
 • Trastorn Obsessiu Compulsiu.
 • Trauma Complex.
 • Trastorns de l’Espectre Autista.
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.

La teràpia amb adolescents inclou dos tipus de sessions, les que tenen lloc amb els pares, i les que es realitzen amb els adolescents. La primera sessió té lloc amb els pares només. D’altra banda, tal com plantejo la teràpia per a adolsecents, és necessari realitzar sessions de seguiment amb els pares de forma periòdica. El cost de cada sessió és de 60 €.