Infantesa

La infantesa és l’etapa vital en que es construeix el futur adult. És per això una etapa particularment delicada, una edat, que, com l’autora Evânia Reichert assenyala, és “sagrada”, ja que marcarà tota el nostre desenvolupament com a persones i el conjunt de la nostra vida. És un moment en que és important saber acompanyar el creixement de l’infant amb respecte.

La teràpia infantil (per a infants de 6 a 12 anys) es desenvolupa a través del joc, el dibuix, i la paraula. Abordo les diferents dificultats emocionals que pot viure l’infant, entre les quals per exemple problemes d’autoestima, les dificultats relacionals amb els iguals o els pares, o les vinculades amb els aprenentatges.

La primera sessió té lloc amb els pares només. D’altra banda, tal com entenc la teràpia infantil, és necessari realitzar sessions amb els pares periòdicament. El cost de cada sessió és de 60 €.

Adolescència

L’adolescència és un moment de redefinició de la identitat, un moment complex de deixar enrera la infància per a caminar cap a l’adultesa, i que sovint és viscuda amb inseguretat, angoixa o dificultat, fent convenient una intervenció terapèutica. 

En la teràpia amb adolescents accompanyo en els problemes o dificultats pròpies d’aquest procés d’entrada a la vida adulta, com ara la baixa autoestima, les dificultats relacionals, o la confusió respecte la pròpia identitat. 

La primera trobada té lloc amb els pares per tal de tenir un contacte entre adults sobre la situació que necessita d’intervenció. D’altra banda, tal com entenc la teràpia orientada a adolescents, és necessari realitzar sessions periòdiques amb els pares. El cost de cada sessió és de 60 €.